De cruisesector zet zich in om CO2-emissies wereldwijd tegen 2030 met 40% terug te dringen.

WASHINGTON, DC (18 december 2018) — Cruise Lines International Association (CLIA) kondigde vandaag een historisch besluit aan namens de globale cruisesector om de toename aan CO2-emissies tegen 2030 van de hele vloot met 40% terug te dringen.

“De aankondiging vandaag is een hulde aan de industriebrede samenwerking en het gemeenschappelijke streven naar een duurzaam milieu”, aldus Arnold Donald, wereldwijd voorzitter van CLIA en President & CEO van Carnival Corporation & PLC. “Wij onderschrijven de visie van de Internationale Maritieme Organisatie voor CO2-vrije scheepvaart tegen het einde van de eeuw. Onze verplichting tot een 40% reductie in de toename van emissies tegen 2030 is een goede eerste stap richting het realiseren van die visie.”

Het besluit om de toename van emissies van de wereldwijde vloot met 40% terug te dringen is het resultaat van een samenwerkingsproces gericht op het vinden van consensus onder de leiders van de cruiserederijen. De vooruitgang richting het doel van 40% wordt gemeten vanaf een 2008-nulmeting voor de vloot en de emissiecijfers worden berekend op basis van de totale CO2-emissies van de cruisevloot, het totaal aantal scheepshutten en de totale afgelegde afstand. CLIA wil jaarlijks rapporteren over de vooruitgang die de industrie maakt richting het gestelde doel.

Hoewel elke CLIA-cruiserederij maatschappelijk verantwoorde en duurzame programma’s heeft voor afvalreductie en bescherming en behoud van de oceanen, is de verplichting tot een reductie van CO2-emissies een belangrijk initiatief dat door alle rederijen gezamenlijk is genomen. De reductie moet bewerkstelligd worden door de toepassing van innovatieve technologieën in scheepsontwerp en -voortstuwing.  Het eerste schip dat op LNG wordt aangedreven is onlangs in gebruik genomen en tegen 2025 kunnen 25 schepen op LNG varen. Hoewel LNG-schepen hoofdzakelijk minder vervuilend zijn voor het milieu, is er een overeenkomstig voordeel voor CO2-reductie.

De cruisesector is trots om een voortrekkersrol in de scheepvaart te vervullen door een gezamenlijke verplichting tot het terugdringen van CO2-emissies voor de duurzaamheid van de zeeën.