Create your Personal Profile

To create your personal profile, you must be a member of CLIA and have a valid CLIA Membership Reference. If you do not have a membership reference, please contact a member of the team

If your agency is already in membership, please enter your Membership Reference and complete your details below.

-----------------------------------------------

Maak je persoonlijk profiel aan
Om je persoonlijke profiel aan te maken, moet je lid zijn van CLIA en een geldige CLIA-lidmaatschapsreferentie hebben. Neem contact op met een lid van het CLIA-team als u nog geen lidmaatschapsreferentie heeft. Als uw reisbureau al lid is, voert u eerst uw CLIA-lidmaatschapsreferentie in en vult u hieronder uw gegevens in.

Indien u deel uitmaakt van een reisbureauketen, zullen al de kantoren van dezelfde keten een gelijkaardige CLIA-lidmaatschapsreferentie toegewezen krijgen (bijv. CLIA001, CLIA002, …). Met deze specifieke referentiecode van het kantoor, kan u vervolgens een eigen persoonlijk profiel per medewerker aanmaken. Per kantoor bestaat de mogelijkheid om 10 persoonlijke profielen in gebruik te nemen.

-----------------------------------------------

Créez votre profil personnel
Pour créer votre profil personnel, vous devez être membre de CLIA et posséder d’une référence d'adhésion valide à CLIA. Contactez un membre de l’équipe CLIA si vous n’avez pas encore de référence de membre. Si votre agence de voyage est déjà membre, entrez d'abord votre référence d'adhésion CLIA et entrez vos coordonnées ci-dessous.

Si vous faites partie d'une chaîne d'agences de voyages, tous les bureaux de la même chaîne se verront attribuer une référence d'appartenance CLIA similaire (par exemple CLIA001, CLIA002, ...). Avec ce code de référence spécifique du bureau, vous pouvez ensuite créer votre propre profil personnel par employé. Par bureau, il est possible de créer 10 profils personnels.

-----------------------------------------------

Testimonial

Testimonial

Thanks so much for your help!

I am really enjoying making my way through the modules and think you’ve done a fabulous job with the resources available to agents.

Malinda Campbell | Operations Executive
Mundy Cruising plc

Testimonial

Testimonial

"CLIA is the ultimate go-to for anything relating to the cruise sector" A must for anyone serious about selling cruise. 

Working for a small independent agency, I would not have been able to gain the knowledge, or compete within the sector, without the support from the team at CLIA."

Simon Wright
Treehouse Travel

UK/IRE Membership Guide 2019

UK/IRE Membership Guide 2019

Are you logging in on cruiseexperts.org for the first time or need a little refresh? Find all of the relevant information here!

Membership Guide 2019